Grupy

komunijne

Drugą grupę stanowią roczniki komunijne wraz z księżmi. Najstarszy rocznik to 1943 wraz z ks. Piotrem Ciszewskim. Następne z kolejnymi księżmi którzy pracowali w naszej parafii.