Odpusty

 Najstarsze zdjęcie z odpustu pochodzi 1936r., ale znajdują się tu coroczne zdjęcia do ok. lat 90’ i 2000. Wśród tych zdjęć są też z odwiedzin parafii przez prymasa Józefa Glempa z 1992 r.  Za staraniem i zaproszeniem przez proboszcza Józefa Osydę. Kolejne zdjęcie z wizyty kardynała Grocholewskiego, kiedy proboszczem był ks. Andrzej Kaczmarek oraz zdjęcie z udziałem biskupa Wiesława Meringa.