Wydarzenia

Kolejną grupę stanowią wydarzenia. Ważne podkreślenia wiadomości to pomnik na cmentarzu zabitych przez Niemców braci Rosińskich. W 2018r. przy kościele powstał obelisk poświęcony ich pamięci z inicjatywy stowarzyszenia „DOM”. Ważne miejsce wśród wydarzeń miały pielgrzymki parafian z księżmi. Najstarsze zdjęcie z pielgrzymki do Częstochowy jest z 1952r., ale również wycieczki do Warszawy z 1972r. Największym wydarzeniem parafii było nawiedzenie obrazu Matki Bożej w 1975r. z udziałem ówczesnego księdza Władysława Stopczyka. Uczestniczyła w tym cała parafia ludzi, wielu księży i biskup. Młodzież niosła przygotowaną girlandę. Cała wieś Dobrów przyozdobiona była proporczykami. Wśród wydarzeń znajdują się zdjęcia z działalności KGW kobiet z Dobrowa, zawodów strażackich, gminnych zawodów międzyszkolnych, gminnego turnieju tańca z 1999r., z obchodów 90 rocznicy OSP w 2008r., wydarzeń szkolnych-pasowanie na ucznia pierwszej klasy. Od 2011 r.-zdjęcia z procesji fatimskich zapoczątkowanych przez ks. Wojciecha Marciszewskiego. Z 2015r.-zdjęcie z ogólnopolskich zawodów strażackich w Polanicy-Zdroju (I miejsce Dobrów). Z 2016r.- udział kobiet z relikwiami w Lednicy. Z 2016r.- zdjęcia z udziału w festiwalu piosenki ludowej w Kazimierzu nad Wisłą zespołu „Dobrowianiki”. Z 2017r.-z sadzenia drzewek wzdłuż drogi do kościółka-inicjatorem stowarzyszenie ”DOM”. Z 2017 r.- zdjęcia z pikniku z udziałem dorosłych i dzieci -inicjatorem stowarzyszenie ”DOM”.