20 wrzesień 1939 r.- grupa żołnierzy niemieckich wkroczyła do Dobrowa. W tym dniu urządziła nagonkę na mężczyzn. Napotkanych po drodze spędzono na rynek pod parkan kościoła. Rezultatem nagonki padło 50 mężczyzn. Zostali ustawieni w siedmiu rzędach po siedmiu w celu rozstrzelania. Egzekucję rozpoczęto odliczaniem w tym momencie nadjechał Niemiec i wstrzymał egzekucję, informując, że ktoś w Dobrowie posiada broń. Przekazano, że odstąpią od egzekucji jeżeli ktoś wskaże posiadaczy broni. Wystąpił jeden odważny i powiedział że wie kto ma bron. Rozkazano rozejść się a Feliksa zabrano. Wskazał on braci Rosińskich do których musiał ich zaprowadzić. Broń została znaleziona ale trzech braci zostało zastrzelonych a zwłoki pozostawiono na widok publiczny.

Ballada  o pięćdziesięciu na rynku w Dobrowie i braciach Rosińskich

20 września 1939 roku niemieckie wojsko wtargnęło na teren miasta Koła. Niemieccy  żołnierze dotarli również do okolicznych miejscowości, w tym do wsi Dobrów.

Wersja Ballady do pobrania: Ballada o pięćdziesięciu PDF

 

Tags: No tags
0

Comments are closed.